صفحه نخست | اخبار و رویدادها
سرزمینى که به خون نشست ولى بر خاک نیافتاد، خاک آلوده شده است

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در یادداشتی اینستاگرامی با عنوان «اهواز و خاک» که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، نوشت:

خوزستان را به هر صفتى بشناسید براى نسل ما بوى باروت و حماسه در آن صفت نهفته است. جنگ و دفاع مقدس و سرزمینى که همه مردم ایران در کنار مردم خونگرم آن ایستادند تا ایران و اسلام مستقر بمانند و نام این خطه ى زر خیز که سر منشأ سرمایه ماست، بر تارک ایران بدرخشد. سالهاست که این روزهاى سال ، خوزستان به خاک مى نشیند. سرزمینى که به خون نشست ولى بر خاک نیافتاد، خاک آلوده شده است. راستى نمى دانم براى حل این مشکل کدامین راه زودتر به سرانجام مى رسد ولى مى دانم که مسئولین در صدد حل این مشکل هستند و مثل هر ایرانى مى دانم که باید همتى مضاعف بدرقه ى راه کرد تا این مشکل هر چه زودتر حل شود. خدا حافظ خوزستان است.

تاریخ و زمان انتشار: چهار شنبه 9 فروردین 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/573641-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AFhttp://