صفحه نخست | اخبار و رویدادها
امام چگونه از سید حسن خمینی دلجویی کرد؟

تابستان بود و گرمای نجف و آقا[1] که زیر نورگیر سرداب خوابیده  بود. من هم که کودکی پنج ـ شش ساله بودم با کبریتی خود را سرگرم کرده و بازی می کردم.

در همین حین، کبریت از دستم روی زمین افتاد و او را از خواب بیدار کرد.

بسیار ترسیدم و با بغض به گوشه حیاط رفتم و منتظر تا آقا مرا دعوا کند.

آقا از پله ها بالا آمد و دستی به سرم کشید و نوازشم کرد تا ترسم بنشیند و هیچ به رویم نیاورد که او را از خواب بیدار کرده ام.[2]


  1. امام خمینی (س).
  2. برگرفته از خاطره یادگار امام، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی.
تاریخ و زمان انتشار: دو شنبه 14 فروردین 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/603123-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF