صفحه نخست | اخبار و رویدادها
سید حسن خمینی درگذشت پدر دکتر رضا فرجی دانا را تسلیت گفت

بسمه تعالى

برادر گرامى جناب آقاى دکتر فرجى دانا

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده، از خداى متعال علو درجات آن مرحوم را مسئلت دارم.

سید حسن خمینى
تاریخ و زمان انتشار: دو شنبه 4 اردیبهشت 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/627716-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AAhttp://