صفحه نخست | اخبار و رویدادها
سید حسن خمینی روز کارگر را تبریک گفت

فردا روز کارگر است این روز بر یکایک کارگران عزیز مبارک.
امام(ره) در مورد روز کارگر به نکته ای اشاره دارند که خواندنی است: «اختصاص یک روز به کارگران شاید به لحاظ تشریفات و تعظیم باشد والا هر روز روز کارگر است، بلکه عالم از کار و کارگر تشکیل شده است.
اینکه ما یک روز اختصاص بدهیم به کارگر، مثل این است که یک روز را اختصاص بدهیم به نور، یک روز را اختصاص بدهیم به خورشید. هر روز نور هست و روز نور هست، هر روز روز  خورشید است».

تاریخ و زمان انتشار: دو شنبه 11 اردیبهشت 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-59/633095-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA