صفحه نخست | اخبار و رویدادها
ابراز همدردی سید حسن خمینی با بازماندگان حادثه انفجار معدن آزادشهر

یادگار امام در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

حادثه ى تلخ انفجار در معدن آزادشهر، دل همه را به درد آورد. با بازماندگان ایشان همدردى مى کنیم و براى جانباختگان عزیز علو درجات را مسئلت داریم. امید است شاهد سلامت دیگر عزیزانمان باشیم.

تاریخ و زمان انتشار: چهار شنبه 13 اردیبهشت 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/636468-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1