صفحه نخست | اخبار و رویدادها
دیدار جمعی از پیشکسوتان سپاه حفاظت با سید حسن خمینی

عكس هاي بيشتر مربوط به اين ديدار را ميتوانيد در اينجا ببينيد.

تاریخ و زمان انتشار: شنبه 17 تیر 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-16/694405-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8Chttp://