صفحه نخست | اخبار و رویدادها
یادگار امام: گفتگو که نباشد یک طرف شیطان رجیم و آن یکی ابلیس خائن است! و با هم دعوا می کنند...

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی  در دیدار مدیرعامل و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی گفت:

بخش عمده بحث هایی که امروز در فضای جامعه ما شکل می گیرد ناشی از عدم گفت وگو و آشنایی با یکدیگر است؛ در نتیجه، فضایی ساخته شده است که گویی یک طرف شیطان رجیم و آن یکی ابلیس خائن است! و با هم دعوا می کنند. اما اگر بنشینند و صحبت کنند می فهمند که علی رغم همه ایرادات، این تصورات نادرست بوده است.

تاریخ و زمان انتشار: سه شنبه 20 تیر 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-11/698887-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF