صفحه نخست | اخبار و رویدادها
مرتضی اشراقی در اینستاگرام نقل کرد؛ سید حسن خمینی: چندین ماه است از حضور در جلسات هیات امنای دانشگاه آزاد معذورم، هیچ دخالتی در امور دانشگاه ندارم

به گزارش جماران، مرتضی اشراقی نوشت:

«وقتى حوزه ها تعطیل مى شوند، فرصتى فراهم مى آید تا دید و بازدیدها شکل گیرد و هم نشینى هاى عالمان دین صورت پذیرد. جلساتى که با بحث هاى علمى و حاشیه هاى خاص خود همراه است. امروز به همراه پدر همسرم حضرت آیت الله دوستى زنجانى و دو تن از باجناق هاى عزیزم آقاى مهندس شاهرخى و آقاى دکتر حسینى به دیدن حاج حسن آقا رفتیم. محفل انسى بود.

از زمره بحث هاى امروز، بحث زیاد شدن شهریه ى دانشگاه آزاد بود. با اینکه مى دانستم از حاج حسن آقا جویاى حضورشان در جلسات هیأت امنا و هیأت مؤسس دانشگاه شدم و ایشان گفتند چندین ماه است که از حضور در این جلسات معذورند و در امور دانشگاه هیچ دخالتى ندارند. نگرانى نسبت به آینده دانشگاه آزاد در میان اهل اندیشه و مطلعین از امور فزاینده است.»

تاریخ و زمان انتشار: چهار شنبه 25 مرداد 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/719519-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B0%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85