صفحه نخست | اخبار و رویدادها
یک اشتباه فاحش در مخابره سخنان روز گذشته سید حسن خمینی در مورد آیت الله هاشمی (ره)

سید حسن خمینی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: دیروز مراسمى در تهران برگزار شد و به همت شهردارى تهران نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمى رفسنجانى تغییر یافت. من هم در آن مراسم سخنرانى کردم. امروز هم طبق قاعده خبر این سخنان در برخى رسانه ها و روزنامه ها منتشر شد. نکته عجیب براى من آن است که برخى از رسانه ها این سخنان را چنین تیتر زده اند:"بهتر بود در زمان حیات آیت الله هاشمى خیابانى به نام او نامگذارى مى شد" 
تیتر حاوى مطلبى است که من نگفته م و چندان هم به آن اعتقاد ندارم و جالب آنکه با استناد به داستانى از مرحوم دهخدا گفتم "همین کار بهتر بود که پس از رحلت ایشان، این نامگذاری انجام شود". این اشتباه شاید چندان مهم نباشد اما مى تواند درسى را در خود نهفته داشته باشد. در روزگار وسعت رسانه ها و در مورد سخنانى که مقابل تعداد زیادى از نخبگان و خبرنگاران ایراد شده است هم ، گاهى خبرها با چنین اشتباهات فاحشى مخابره مى شوند. پس در حالى که باید از دوستان خبرنگار بخواهیم در نقل اقوال ، دقت بیشترى به خرج دهند ، خودمان هم باید خبرها را با حساسیت بیشترى قبول کنیم.

تاریخ و زمان انتشار: شنبه 28 مرداد 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/721119-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%AD%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%87