صفحه نخست | اخبار و رویدادها
تقدیر یادگار امام از زحمات وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی

سید حسن خمینی در پیامی خطاب به دکتر صالحی امیری در مراسم تودیع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:

غبطه اهل فرهنگ از غیاب شما خواهد بود، همت و عزم شما فراموش نشدنی است.

تاریخ و زمان انتشار: یک شنبه 5 شهریور 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/725539-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C