صفحه نخست | اخبار و رویدادها
تسلیت سید حسن خمینی برای جان باختن شماری از دانش آموزان کشورمان در سانحه رانندگی

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«خبر تلخ بود و کام همه را در روز عید قربان تلخ کرد. گل هاى پر پر شده ى سرزمین مان در سفرى بى پایان به خاک افتادند؛ فرزندان امروز و مادران فردا.

خدایشان بیآمرزاد و در جوار خوبان و پاکان مسکن داده، به خانواده هاى آنان صبر و اجر عنایت فرماید.

تاریخ و زمان انتشار: یک شنبه 12 شهریور 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/731323-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C