صفحه نخست | اخبار و رویدادها
تکذیب «توصیه سید حسن خمینی به محمدعلی نجفی برای تثبیت برخی مدیران شهرداری»
یک منبع نزدیک به بیت امام (ره) اخبار منتشرشده در خصوص توصیه سید حسن خمینی به شهردار تهران پیرامون تثبیت جایگاه شغلی بعضی از افراد را کذب محض خواند.

به گزارش جماران، انتخاب نوشت: در هفته های گذشته شایعاتی در برخی رسانه ها منتشر شد که در آن، ادعا شده بود یادگار امام از محمدعلی نجفی شهردار تهران خواسته تا برخی مدیران مورد تایید وی را در مناصب خود تثبیت نمایند.

در پی انتشار این شایعه، یک منبع آگاه نزدیک به بیت امام گفت: چنین شایعاتی از اساس کذب و دروغ است؛ یادگار امام بر اساس منش سیاسی خود، در هیچ برهه ای از زمان و در هیچ انتصابی، چه در شهرداری چه در ارگان های دیگر دخالت یا توصیه ای نکرده اند.

به گفته او، منش سید حسن خمینی این گونه نیست و هرگز هیچ فردی را برای هیچ پستی به مسئولین مملکت پیشنهاد نمی دهند تا مبادا شائبه مداخله پیش آید.


این منبع آگاه ادامه داد: شأن یادگار امام بالاتر از آن است که به دنبال تثبیت جایگاه فردی برای یک منصب در شهرداری باشندوبخواهند دراین خصوص توصیه ای داشته باشند

او در خصوص علت انتشار چنین شایعاتی هم گفت: همواره در مقاطع مختلف زمانی، برخی جریان های کج اندیش و کینه جو، تلاش کرده اند تا بیت امام خمینی را آماج تهمت و افتراهای خود قرار دهند و از این طریق، به خیال خود، به شخصیت امام خمینی (ره)خدشه وارد کنند. از این رو، انتشار این شایعات کذب، جای تعجب ندارد و احتمالا در آینده هم شاهد نمونه های مشابه آن خواهیم بود.
تاریخ و زمان انتشار: یک شنبه 26 شهریور 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-59/743041-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C