صفحه نخست | اخبار و رویدادها
مراسم عزاداری شام غریبان با حضور يادگار امام

در مراسم عزاداری شام غریبان كه با حضور يادگار گرامي امام برگزار شد اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

عكس هاي مربوط به اين مراسم را مي توانيد در اينجا ببينيد.

تاریخ و زمان انتشار: دو شنبه 10 مهر 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-16/754798-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C