صفحه نخست | اخبار و رویدادها
تسلیت سید حسن خمینی به سردار سیف اللهی

بسمه تعالى

برادر گرامى جناب آقاى رضا سیف اللهى

درگذشت مادر گرامى تان را تسلیت عرض مى نمایم.

براى آن مرحومه غفران واسع و براى جنابعالى و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

سید حسن خمینى

تاریخ و زمان انتشار: شنبه 4 آذر 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/794645-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C