صفحه نخست | اخبار و رویدادها
توانمندى فقهى مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی شاید آن اندازه که باید شناخته نشده باشد

به گزارش جماران، یادگار امام در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:

امروز سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله العظمى موسوى اردبیلى است. آنچه از ایشان در ذهن ها باقى مانده ، براى کسانى که با آن مرحوم آشنایى داشتند، تصویر عالم و فقیه شوخ طبع و نکته سنجى است که به دقت زوایاى مختلف هر مسئله را مى سنجد و با تجربه ، بخش هاى پنهان هر داستان را باز مى گوید. توانمندى فقهى آن مرحوم شاید آن اندازه که باید شناخته نشده باشد و ذکاوت ایشان آن اندازه که براى خواص معلوم بود براى نا آشنایان واضح نبوده باشد. من اگر چه براى دوره اى طولانى موفق به حضور در درس ایشان نشدم ولى به لطف الهى توفیق داشتم مدتى مدید از محضرشان بهره هاى فراوان ببرم. خدایش رحمت آورد و با اولیاء خویش محشور دارد.

▪️عکس: سال گذشته، نماز استاد بزرگوار آیت الله العظمى زنجانى بر پیکر آن فقید سعید.

تاریخ و زمان انتشار: پنج شنبه 16 آذر 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/801003-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF