صفحه نخست | اخبار و رویدادها
تسلیت سید حسن خمینی به محمدرضا تابش

بسمه تعالى

برادر گرامى جناب آقاى محمد رضا تابش دامت تأییداته

مصیبت وارده درگذشت عموى بزرگوارتان را تسلیت مى گویم و از خداى متعال علو درجات آن مرحوم مغفور و دوام توفیقات و تأییدات شما و سایر بستگان را خواستارم.

سید حسن خمینى

تاریخ و زمان انتشار: پنج شنبه 16 آذر 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/804675-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4