صفحه نخست | اخبار و رویدادها
یادگار امام: امشب را به امید سعادت و بهروزى به صبح مى رسانیم

سید حسن خمینی به مناسبت شب یلدا در اینستاگرام خود نوشت:

امشب را به امید سعادت و بهروزى به صبح مى رسانیم و به خداى متعال از هر مصیبت و حادثه ناگوارى پناه مى بریم. چنانکه سعدى شیرین سخن سروده است

هنوز با همه دردم امید درمان است /

که آخری بود آخر شبان یلدا را

.

حیفم آمد از کنار این بیت لطیف قاآنى بگذرم. امید آنکه حدیث زلف محبت ، یلداى سختى هایمان را به صبح رساند

بر من و یاران شب یلدا گذشت /

بس که ز زلف تو سخن رفت دوش

٠

در این شب جمعه در گذشتگانمان را نیز به فاتحه اى مهمان کنیم.

تاریخ و زمان انتشار: یک شنبه 3 دی 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/818084-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85