صفحه نخست | اخبار و رویدادها
دیدار مدیران جهاد کشاورزی استان البرز با سید حسن خمینی

در اين ديدار صميمانه جمعي از مديران جهاد كشاورزي استان البرز به بيان نقطه نظراتشان پرداختند.

عكسهاي مربوط به اين ديدار را مي توان در اينجا مشاهده كرد.

تاریخ و زمان انتشار: شنبه 9 دی 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-16/824897-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C