صفحه نخست | اخبار و رویدادها
با حضور سید حسن خمینی برگزار شد؛

مرحوم میریان از اعضای دفتر امام خمینی و یکی از خادمان و پاسداران رهبر کبیر انقلاب اسلامی بود که روز 27 آذر امسال بر اثر بیماری دار فاناني را وداع گفت.

عكسهاس مربوط به اين مراسم را ميتوانيد در اينجا ببينيد.

تاریخ و زمان انتشار: دو شنبه 9 بهمن 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-19/839002-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85