صفحه نخست | اخبار و رویدادها
تسلیت يادگار امام راحل به حجت الاسلام کیان ارثی

بسمه تعالى

جناب حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ اسد الله کیان ارثى دامت برکاته

درگذشت برادر گرامى تان را تسلیت عرض مى نمایم ، براى جنابعالى صبر و اجر و براى آن فقید سعید غفران واسع مسئلت دارم

سید حسن خمینى

تاریخ و زمان انتشار: یک شنبه 12 فروردین 1397
نویسنده:
مرجع:
آدرس: https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/888707-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AB%DB%8C