صفحه نخست | اخبار و رویدادها
دیدار شورای هماهنگی هیات های مذهبی مهاجرین افغانستانی با سید حسن خمینی


در اين ديدار صميمانه جمعي از مهاجرين افغانستاني مقيم تهران و شهرهاي ديگر حضور داشتند.

فيلم مربوط به اين ديدار را در اينجا ببينيد.

تصاوير مربوط به اين مراسم را در اينجا ببينيد.

تاریخ و زمان انتشار: شنبه 12 آبان 1397
نویسنده:
مرجع:
آدرس: https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-19/1042818-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C