صفحه نخست | اخبار و رویدادها
مراسم بزرگداشت ارتحال آیت الله العظمی محقق کابلی(ره) در حرم امام خمینی(س)

در این مراسم جمع زیادی از مردم حضور داشتند.

عکسهای مربوط به این مراسم را می توانید در اینجا ببینید.

تاریخ و زمان انتشار: جمعه 31 خرداد 1398
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-19/1202605-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C