صفحه نخست | اخبار و رویدادها
باحضور سید حسن خمینی برگزار شد؛
مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) در بیت حجت الاسلام والمسلمین شهرستانی برگزار شد.
تصاویر مربوط به این مراسم را می توانید در اینجا ببینید.
تاریخ و زمان انتشار: شنبه 6 مهر 1398
نویسنده:
مرجع:
آدرس: https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-19/1263853-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C