صفحه نخست | اخبار و رویدادها
دیدار جمعی از اعضای موسسه خیریه«کلبه مهربانی» با سید حسن خمینی

جمعی از اعضای موسسه خیریه«کلبه مهربانی» با حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی دیدار کردند. موسسه کلبه مهربانی تشکلی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است که با اتکا به مشارکت و حمایت مردم نیکوکار و با یاری نیروهای داوطلب مردمی امکان بهبودی بیماران بی بضاعت را بیش از پیش فراهم کرده و از طریق ارتقاء کمّی و کیفی سلامت جسمی و روانی بیماران، روح امید به زندگی را در آنان ایجاد کرده است.

تصاویر مربوط به این دیدار را می توانید در اینجا ببینید.

تاریخ و زمان انتشار: سه شنبه 10 دی 1398
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-19/1313217-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C