صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت |  سال اول (1393-1392): جلسات 51 تا 100

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل تاریخ مبحث پاورپوینت پی دی اف فایل صوتی
جلسه 51
جلسه 51 92/11/15


جلسه 52
جلسه 52 92/11/19


جلسه 53
جلسه 53 92/11/20


جلسه 54
جلسه 54 92/11/26


جلسه 55
جلسه 55 92/11/27


جلسه 56
جلسه 56 92/11/28


جلسه 57
جلسه 57 92/11/30


جلسه 58
جلسه 58 92/12/03


جلسه 59
جلسه 59 92/12/04


جلسه 60
جلسه 60 92/12/05


جلسه 61
جلسه 61 92/12/06


جلسه 62
جلسه 62 92/12/07


جلسه 63
جلسه 63 92/12/10


جلسه 64
جلسه 64 92/12/11


جلسه 65
جلسه 65 92/12/12


جلسه 66
جلسه 66 92/12/13


جلسه 67
جلسه 67 92/12/14


جلسه 68
جلسه 68 92/12/17


جلسه 69
جلسه 69 92/12/18


جلسه 70
جلسه 70 92/12/19


جلسه 71
جلسه 71 92/12/20


جلسه 72
جلسه 72 93/01/17


جلسه 73
جلسه 73 93/01/18


جلسه 74
جلسه 74 93/01/20


جلسه 75
جلسه 75 93/01/23


جلسه 76 جلسه 76 93/01/24


جلسه 77
جلسه 77 93/01/25


جلسه 78
جلسه 78 93/01/26


جلسه 79
جلسه 79 93/01/27


جلسه 80
جلسه 80 93/01/30


جلسه 81
جلسه 81 93/02/01


جلسه 82
جلسه 82 93/02/02


جلسه 83
جلسه 83 93/02/03


جلسه 84
جلسه 84 93/02/06


جلسه 85
جلسه 85 93/02/07


جلسه 86
جلسه 86 93/02/08


جلسه 87
جلسه 87 93/02/09


جلسه 88
جلسه 88 93/02/10


جلسه 89
جلسه 89 93/02/14


جلسه 90
جلسه 90 93/02/15


جلسه 91
جلسه 91 93/02/16


جلسه 92
جلسه 92 93/02/17


جلسه 93
جلسه 93 93/02/20


جلسه 94
جلسه 94 93/02/21


جلسه 95
جلسه 95 93/02/22


جلسه 96
جلسه 96 93/02/27


جلسه 97 جلسه 97 93/02/28


جلسه 98
جلسه 98 93/02/29


جلسه 99 جلسه 99 93/02/30


جلسه 100
جلسه 100 93/02/31قبلیبعدی