صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت | سال دوم (1394-1393): جلسات 1 تا 50

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل تاریخ مبحث پاورپوینت پی دی اف فایل صوتی
جلسه 1
جلسه 101
93/06/30

جلسه 2
جلسه 102 93/06/31

جلسه 3
جلسه 103 93/07/01

جلسه 4
جلسه 104
93/07/02

جلسه 5

جلسه 105

93/07/05

جلسه 6
جلسه 106 93/07/06

جلسه 7
جلسه 107
93/07/07

جلسه 8
جلسه 108 93/07/08

جلسه 9
جلسه 109 93/07/14

جلسه 10
جلسه 110 93/07/15

جلسه 11
جلسه 111 93/07/16

جلسه 12
جلسه 112 93/07/19

جلسه 13
جلسه 113 93/07/20

جلسه 14
جلسه 114 93/07/22

جلسه 15
جلسه 115 93/07/23

جلسه 16
جلسه 116 93/07/26

جلسه 17
جلسه 117 93/07/27

جلسه 18
جلسه 118 93/07/28

جلسه 19
جلسه 119 93/08/18

جلسه 20
جلسه 120 93/08/19

جلسه 21
جلسه 121 93/08/20

جلسه 22
جلسه 122 93/08/21

جلسه 23
جلسه 123 93/08/25

جلسه 24
جلسه 124 93/08/26

جلسه 25
جلسه 125 93/08/27

جلسه 26
جلسه 126 93/09/01

جلسه 27
جلسه 127 93/09/02

جلسه 28
جلسه 128 93/09/03

جلسه 29
جلسه 129 93/09/04

جلسه 30
جلسه 130 93/09/05

جلسه 31
جلسه 131 93/09/10

جلسه 32
جلسه 132 93/09/11

جلسه 33
جلسه 133 93/09/12

جلسه 34
جلسه 134 93/09/15

جلسه 35
جلسه 135 93/09/16

جلسه 36
جلسه 136 93/10/07

جلسه 37
جلسه 137 93/10/08

جلسه 38
جلسه 138 93/10/09

جلسه 39
جلسه 139 93/10/13

جلسه 40
جلسه 140 93/10/14

جلسه 41
جلسه 141 93/10/15

جلسه 42
جلسه 142 93/10/16

جلسه 43
جلسه 143 93/10/17

جلسه 44
جلسه 144 93/10/20

جلسه 45
جلسه 145 93/10/21

جلسه 46
جلسه 146 93/10/22

جلسه 47
جلسه 147 93/10/23

جلسه 48 جلسه 148 93/10/24

جلسه 49
جلسه 149 93/10/27

جلسه 50
جلسه 150 93/10/28


قبلیبعدی