صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت | سال پنجم (1397-1396): جلسات 51 تا 100

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل تاریخ موضوع مبحث پاورپوینت پی دی اف فایل صوتی
جلسه 51
جلسه 471 96/11/02
شبیه سازی/ ادله حرمت/ دلیل دوازدهم: در شبیه سازی انسانهای بسیاری در مراحل اولیه می میرند/ فتاوی علمای اهل سنت در سقط جنین

جلسه 52
جلسه 472 96/11/03
شبیه سازی/ ادله حرمت شبیه سازی/ فتاوی علمای شیعه در سقط جنین/ روایات

جلسه 53
جلسه 473 96/11/04
شبیه سازی/ ادله حرمت/ فتاوی علمای شیعه در سقط جنین/ روایات/ دلیل سیزدهم: امکان پیدایش انسانهای ناقص الخلقه در مراحل اولیه تحقیق/ جمع بندی

جلسه 54
جلسه 474 96/11/07
تشریح/ مقدمه اول: تشریح چیست؟/ مقدمه سوم: جایگاه تشریح در پزشکی روز

جلسه 55
جلسه 475 96/11/08
تشریح/ مقدمه دوم: تاریخچه تشریح

جلسه 56
جلسه 476 96/11/09
تشریح/ مقدمه چهارم: ملازمه بین ثبوت دیه و حرمت/ تقریر محمدی گیلانی از امام/ ادله تحریم مطلق

جلسه 57
جلسه 477 96/11/15
تشریح/ ادله تحریم مطلق/ روایات تحریم مثله

جلسه 58
جلسه 478 96/11/16
تشریح/ ادله تحریم مطلق/ روایات تحریم مثله/ دلیل دوم بر حرمت تشریح/ روایات دال بر وجوب احترام میت

جلسه 59
جلسه 479 96/11/17
تشریح/ ادله تحریم مطلق/ روایات تحریم مثله/ دلیل دوم بر حرمت تشریح/ روایات بر وجوب احترام میت

جلسه 60
جلسه 480 96/11/18
تشریح/ ادله تحریم مطلق/ دلیل سوم بر حرمت تشریح/ لزوم دیه در فقه شیعه/ روایات بر ثبوت دیه

جلسه 61
جلسه 481 96/11/23
تشریح/ ادله تحریم مطلق/ دلیل سوم بر حرمت تشریح/ لزوم دیه در فقه شیعه/ روایات بر ثبوت دیه/ جمعبندی تشریح

جلسه 62
جلسه 482 96/11/24
تشریح/ جمع بندی بحث تشریح/ خاتمه

جلسه 63
جلسه 483 96/11/25
تشریح/ جمع بندی بحث تشریح/ خاتمه/ خلاصه

جلسه 64
جلسه 484 96/12/05
ترقیع (پیوند اعضاء)/ تقسیم بندی

جلسه 65
جلسه 485 96/12/06
ترقیع، مقدمه دوم/ آیا اعضای بدن آدمی مالیت دارد؟/ جواز جدا کردن عضو از انسان زنده یا مرده بخاطر غرض عقلایی پزشکی/ وجوب دفن اجزاء میت

جلسه 66
جلسه 486 96/12/07
ترقیع، مقدمه دوم/ وجوب دفن اجزاء میت

جلسه 67
جلسه 487 96/12/08
ترقیع، مقدمه دوم/ وجوب دفن اجزاء میت

جلسه 68
جلسه 488 96/12/09
ترقیع، مقدمه دوم/ وجوب دفن اجزاء میت/ پیوند عضو جنس مخالف به جنس مخالف

جلسه 69
جلسه 489 96/12/12
ترقیع/ اجزاء میته، نجس و پیوند آن به انسان زنده باعث بطلان نماز و وضو است/ اتصال اجزاء حیوان نجس العین و یا اشیاء نجس العین به انسان/ عنوان اضطرار برای بستگی حیات یک عضو آدمی به پیوند اعضا

جلسه 70
جلسه 490 96/12/14
ترقیع/ ادامه بحث اضطرار/ پاسخ امام/ قطع اجزاء بدن انسان حیّ که منجز به مرگ او شود/ قطع اجزاء انسان زنده/ ادله تحریم/ دلیل اول

جلسه 71
جلسه 491 96/12/15
ترقیع/ قطع اجزاء انسان زنده/ ادله تحریم/ دلیل اول، دوم و سوم

جلسه 72
جلسه 492 96/12/16
ترقیع/ قطع اجزاء انسان زنده/ ادله تحریم/ دلیل چهارم و پنجم/ قطع اجزاء رئیسه

جلسه 73
جلسه 493 96/12/19
ترقیع/ قطع اجزاء رئیسه از بیماری مرگ مغزی که منجر به فوت او خواهد شد

جلسه 74
جلسه 494 96/12/20
ترقیع/ آیا قطع اجزاء رئیسه از بیمار مرگ مغزی که منجر به فوت او خواهد شد جایز است؟/ دلیل اول: بیماری مرگ مغزی عرفاً میّت به حساب نمی آید

جلسه 75
جلسه 495 96/12/21
ترقیع/ آیا قطع اجزاء رئیسه از بیماری مرگ مغزی که منجر به فوت او خواهد شد جایز است؟/ دلیل اول: بیمار مرگ مغزی عرفاً میّت به حساب نمی آید/ مطلبی از کتاب فقه و عرف

جلسه 76
جلسه 496 96/12/22
ترقیع/ آیا قطع اجزاء رئیسه از بیماری مرگ مغزی که منجر به فوت او خواهد شد جایز است؟/ دلیل اول: بیمار مرگ مغزی عرفاً میّت به حساب نمی آید/ مطلبی از کتاب فقه و عرف

جلسه 77
جلسه 497 96/12/23
ترقیع/ آیا قطع اجزاء رئیسه از بیماری مرگ مغزی که منجر به فوت او خواهد شد جایز است؟/ دلیل اول: بیمار مرگ مغزی عرفاً میّت به حساب نمی آید/ مطلبی از کتاب فقه و عرف/ جمع بندی ترقیع

جلسه 78
جلسه 498 97/01/18
آیا رفع اضطرار دیگران واجب است؟/ عبارات فقها

جلسه 79
جلسه 499 97/01/19
آیا رفع اضطرار دیگران واجب است؟/ عبارات فقها

جلسه 80
جلسه 500 97/01/20
آیا رفع اضطرار دیگران واجب است؟/ عبارات فقها

جلسه 81
جلسه 501 97/01/21
آیا رفع اضطرار دیگران واجب است؟/ عبارات فقها

جلسه 82
جلسه 502 97/01/22
آیا رفع اضطرار دیگران واجب است؟/ عبارات فقها/ روایات

جلسه 83
جلسه 503 97/01/26
آیا رفع اضطرار دیگران واجب است؟/ عبارات فقها/ روایات پیرامون کمک به مظطر

جلسه 84
جلسه 504 97/01/27
آیا رفع اضطرار دیگران واجب است؟/ عبارات فقها/ روایات پیرامون کمک به مظطر

جلسه 85
جلسه 505 97/01/28
آیا رفع اضطرار دیگران واجب است؟/ عبارات فقها/ روایات پیرامون کمک مضطر/ جمعبندی

جلسه 86
جلسه 506 97/01/29
آیا رفع اضطرار دیگران واجب است؟/ عبارات فقها/ روایات پیرامون کمک مضطر/ جمعبندی

جلسه 87
جلسه 507 97/02/01
تداوی/ مسئله اول: اباحه تداوی/ روایات

جلسه 88
جلسه 508 97/02/02
تداوی/ مسئله اول: اباحه تداوی/ روایات

جلسه 89
جلسه 509 97/02/03
تداوی/ مسئله دوم: تداوی به محرمات/ انواع و اقوال در تداوی

جلسه 90
جلسه 510 97/02/04
تداوی/ مسئله دوم: تداوی به محرمات/ انواع و اقوال در تداوی/ روایات

جلسه 91
جلسه 511 97/02/05
تداوی/ مسئله دوم: تداوی به محرمات/ انواع و اقوال در تداوی/ کلام نراقی

جلسه 92
جلسه 512 97/02/08
تداوی/ مسئله دوم: تداوی به محرمات/ انواع و اقوال در تداوی/ کلام نراقی

جلسه 93
جلسه 513 97/02/09
تداوی/ مسئله دوم: تداوی به محرمات/ انواع و اقوال در تداوی/ کلام نراقی

جلسه 94
جلسه 514 97/02/10
تداوی/ مسئله دوم: تداوی به محرمات/ انواع و اقوال در تداوی/ کلام نراقی/ تداوی مکروه و مستحب

جلسه 95
جلسه 515 97/02/11
تداوی/ مسئله دوم: تداوی به محرمات/ انواع و اقوال در تداوی/ کلام نراقی/ تداوی مکروه و مستحب/ اشاره صدوق به روایاتی در حوزه طب

جلسه 96
جلسه 516 97/02/15
تداوی/ مسئله دوم: تداوی به محرمات/ انواع و اقوال در تداوی/ کلام نراقی/ تداوی مکروه/ تداوی مستحب/ بررسی نکاتی پیرامون تداوی

جلسه 97
جلسه 517 97/02/16
تداوی/ تداوی به رُقیَه و عوذَه...بررسی روایات/ اشاره مجلسی به تعویذات منصوصه و بررسی روایات باب

جلسه 98
جلسه 518 97/02/17
تداوی/ اشاره مجلسی به تعویذات منصوصه و بررسی روایات باب/ آداب مریض

جلسه 99
جلسه 519 97/02/18
تداوی/ آداب مریض/ خاتمه

قبلیبعدی