صفحه نخست | اخبار و رویدادها
دیدار مولانا عبدالحمید با سید حسن خمینی در جمارانامروز. جماران. دیدار با امام جمعه محترم اهل سنت در زاهدان جناب مولانا عبدالحمید.

امام مى فرمودند:

"سنی و شیعه مطرح نیست در اسلام، کرد و فارس مطرح نیست در اسلام ، همه برادر با هم هستیم ."

"هی نگویید وحدت و دنبالش نباشید، عملاً با هم وحدت داشته باشید.شما برادرهای هم هستید."

"مادامی که حفظ کنید شما وحدت خودتان را، خدا با شما ست: «یدالله مع الجماعه» . "

عکس های بیشتر را می توانید در اینجا ببینید.

تاریخ و زمان انتشار: سه شنبه 20 تیر 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-59/699020-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86