صفحه نخست | اخبار و رویدادها
چرا امام با نماز شب خواندن سید حسن مخالفت کرد؟

 

از حساسیت های آقا[1]، افراط در دینداری بود. یادم هست که حسن[2] هنوز سنش کم بود که شروع به خواندن نماز شب کرد. آقا که متوجه این موضوع شد، به او گفت که نباید در این سن نماز شب بخوانی.

آقا همیشه به انجام واجبات تأکید می کردند ولی مستحبات را نه.[3]


  1. امام خمینی (س).
  1. سید حسن خمینی، یادگار امام.
  1. برگرفته از خاطره نقل شده از عاطفه اشراقی (نوه امام) در کتاب پدر مهربان.
تاریخ و زمان انتشار: شنبه 24 تیر 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/699678-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF