صفحه نخست | اخبار و رویدادها
پیام تسلیت سید حسن خمینی به مناسبت درگذشت آیت الله روح الله شاه آبادی

بسمه تعالى

حضرت آیت الله آقاى حاج شیخ نصر الله شاه آبادى دامت برکاته

درگذشت برادر بزرگوارتان مرحوم آیت الله حاج آقا روح الله شاه آبادى طاب ثراه را خدمت جنابعالى ، اخوان محترم و بیت عارف واصل استاد امام خمینى مرحوم آیت الله العظمى شاه آبادى تسلیت عرض نموده ، براى آن مرحوم غفران واسع و براى همه بازماندگان، به خصوص فرزندان ایشان صبر و اجر مسئلت دارم

سید حسن خمینى

تاریخ و زمان انتشار: سه شنبه 7 شهریور 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/727458-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C