صفحه نخست | اخبار و رویدادها
سید حسن خمینی در کنار آیت الله طالقانی

نوزدهم شهریور سالروز درگذشت مرحوم آیت الله طالقانى است. خداى متعال این بزرگوار را غریق نعمت خویش گرداند و با اولیاى خویش محشور فرماید.

سالهاى کودکى در کنار پدر و مرحوم آیت الله طالقانى. قم. مدرسه فیضیه.

تاریخ و زمان انتشار: یک شنبه 19 شهریور 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/737864-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1