صفحه نخست | اخبار و رویدادها
سید حسن خمینی: در میانه «امید به آینده» و «نارضایتی نسبت به امروز» حرکت کنیم

سید حسن خمینی در دیدار با اقشار مختلف مردم استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در میانه «امید به آینده» و «نارضایتی نسبت به امروز» حرکت کنیم.

فيلم مربوط به اين مراسم را ميتوانيد در اينجا ببينيد.

تاریخ و زمان انتشار: دو شنبه 9 بهمن 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-180/847636-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85