صفحه نخست | اخبار و رویدادها
دیدار شورای مرکزی انجمن اسلامی فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران با سید حسن خمینی

در این دیدار اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران با یادگار امام به بحث و تبادل نظر پرداختند.

تاریخ و زمان انتشار: جمعه 27 اردیبهشت 1398
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-19/1183947-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C